תחומי עיסוק

נדל”ן

המשרד מספק את מלוא השירותים המשפטיים הנדרשים בקשר עם ביצוע עסקאות נדל”ן של נכסי נדל”ן פרטים ומסחריים בארץ ובעולם. המשרד מלווה עסקאות נדל”ן על מורכבותן של לקוחות פרטיים וגופים מסחריים, לרבות נדל”ן מניב וחברות בניה, הסכמי ליווי ומימון פיננסי, מגרשים ביעודים שונים, קבוצות רכישה, ליווי דיירים בפרויקט תמ”א 38, פינוי בינוי, התחדשות עירונית, הסכמי קומבינציה ושיתוף, קרקעות במושעא, נדל”ן במושבים וקיבוצים וטיפול בכל אלה אל מול הרשויות והועדות השונות, דיווח למיסוי מקרקעין והסדרת הרישום בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), מנהל מקרקעי ישראל וחברות משכנות.

חדלות פירעון

המשרד מייצג לקוחות פרטיים וגופים מסחריים בהליכי חדלות פירעון ובכלל זה ייצוג חייבים ונושים (פרטיים ותאגידים כאחד) בבקשות למתן צו כינוס נכסים ולהכרזה על פשיטת רגל, מימוש שעבודים וניהול הליכי כינוסי נכסים, הגשת בקשות לפירוק חברה בבית המשפט, פירוק חברה מרצון והסדרי נושים בהתאם לחוק החברות, פקודת פשיטת הרגל וחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
כמו כן, למשרד ניסיון עשיר בעריכת הסדרי חוב של חברות ולקוחות פרטיים אל מול גופים מוסדיים, ציבוריים ופרטיים מתן ליווי וייעוץ משפטי בנוגע להבראת חברות, הקפאת הליכים וגיבוש ועריכת הסדרי נושים.

מסחרי בינלאומי

המשרד מלווה תאגידים ישראלים ובינלאומיים, ומעניק ליוויי וייעוץ משפטי שוטף בתחום דיני התאגידים וממשל תאגידי תקין, מיזמים משותפים (Joint Ventures) החל משלב הקמת התאגיד (חברות, שותפויות, עמותות, אגודות ו/או מיזמים) ובהמשך מתן ליווי וייעוץ משפטי שוטף וטיפול בכל הקשור לניהול מהלך העסקים הרגיל של התאגיד ונותן מענה מקיף לצרכיי התאגיד.

המשרד מלווה את לקוחותיו במגוון רחב של עסקאות מסחריות לרבות הסכמי השקעה, מיזוגים ורכישות, עריכת בדיקות נאותות, בדיקת בטחונות, רישום שעבודים/משכונות, הסכמי הפצה ושיווק, זיכיונות, מיקור חוץ והסכמי רישוי, מיזמים ושותפויות.

המשרד מעניק ייעוץ וליווי ליזמים וחברות הזנק (“סטארט-אפ”) החל משלב טרום ההקמה ועד לגיוסים, מיזוגים ורכישות (EXIT) ובכלל עריכת הסכמי מייסדים, ליווי הליך ההתאגדות, הקמת חברה, הסכמי רישיון, העברת טכנולוגיה, ההשקעה, שיתופי פעולה, זה מתן ייעוץ וליווי משפטי לעסקאות מסחריות שונות. כמו כן, מייצג המשרד משקיעים אל מול חברות הזנק בשלבי הגיוס שונים החל משלב הסיד ( (Seedועד למימוש.

פינטק (FinTech) בלוקצ’יין (Blockchain)
ומטבעות קריפטוגרפיים (Crypto-currencies)

משרד מלווה ומעניק ייעוץ משפטי למיזמים, תאגידים ולקוחות פרטיים בתחום התמחות בתחום בלוקצ’יין ומטבעות קריפטוגרפיים ובכלל זה מתן ייעוץ בהיבטים הרגולטורים וכללי ציות בדבר איסור הלבנת הון (Anti-Money Laundering) והכר את הלקוח (Know Your Client) וליווי משפטי בהליכי הנפקת מטבעות דיגיטליים (Offering Initial Coin – ICO ).

דיני עבודה

המשרד מייצג ומעניק ליווי משפטי לעובדים ומעסיקים בכל הקשור למערכת יחסי עובד מעסיק, תוך מתן טיפול משפטי מקיף.
המשרד מלווה את המעסיק בכל שלבי ההעסקה, החל מתהליך קליטת העובד, המשך בעריכת הסכם העסקה המעגן את תנאי העסקתו של כל עובד ועובד בהתאם להוראות החוק תוך שנכללים בהסכם סעיפים המגנים על המעסיק, המשך בבדיקה שוטפת בדבר תקינות העסקת העובדים, בדיקת תלושי השכר המונפקים לעובדים וליווי משפטי בעת סיום העסקת העובד, הכולל ייצוג בשימוע.
משרדנו בעל ניסיון רב בצמצום חשיפת המעסיק לתביעות והליכים משפטיים הנוגעים להעסקת עובדים, תוך מתן ייעוץ משפטי צמוד ומקצועי.
כמו כן, משרדנו מייצג עובדים בעיגון והבטחת זכויותיהם הסוציאליות, לרבות תשלום שכר, שעות נוספות, פנסיה, חגים, חופשה, הבראה, זכויות מכח הסכמים קיבוציים, זכויות עובדים בעת חילופי מעסיקים והתפטרות עובדים, ביטוח רפואי, עובדת בהריון, ייצוג עובדים בשימועים ובוועדות משמעת פנים ארגוניים.
בנוסף, משרדנו עוסק בייצוג בהליכים משפטיים אזרחיים בערכאות השונות, כדוגמת: בתי הדין לעבודה, הליכי גישור/פישור ובוררויות, כמו גם משפטים פליליים בעלי זיקה לדיני עבודה.

מכרזים

המשרד מעניק מלווה ומייעץ לתאגידים פרטיים וגופים סטטוטוריים בתחום המכרזים. ומעניק ליווי בכל שלב משלבי המרכז, החל משלב העריכה והניסוח של מסמכי המכרז, קביעת תנאי סף ואמות מידה ובדיקת מסמכי ההצעה ייעוץ וליווי שוטף עד לסיום המכרז.

הון משפחתי

המשרד עוסק במתן ייעוץ משפטי וליווי למשפחות ועסקים משפחתיים לטיפול והסדרה של העברה בין-דורית ובכלל זה עריכת צוואות, הסכמי ממון, ניהול עזבונות עריכה והפקדה של יפויי כח מתמשך ומתן ליווי וטיפול בהון משפחתי על כל גווניו.

ליטיגציה ובנקאות

המשרד עוסק בייצוג בניהול הליכים משפטיים בתביעות ובסכסוכים שונים של פרטיים וחברות בבתי המשפט השונים ובפרט בתחום המשפט המסחרי-אזרחי ומעניק ליווי משפטי מתאים טרם נקיטה בהליכים משפטיים והגשת תביעות כספיות, הצהרתיות, תביעה לפינוי מושכר, וכן הגשת בקשות לסעדים קבועים וזמניים, טיפול בהליכי ערעור וכיוב’ בנוסף המשרד מייצג תאגידים ולקוחות פרטיים אל מול המערכת הבנקאית וטיפול באשראי חוץ בנקאי והכל תוך מתן שירות מקצועי אישי וזמין בכל עת.

הליכי גביה

המשרד מתמחה בגביית חובות במסגרת הליכי הוצאה לפועל. המשרד מטפל בין היתר במימוש שעבודים, משכנתאות ומשכונות במסגרת הליכי כינוס נכסים בהוצאה לפועל. כמו כן, המשרד מטפל בבקשות לביצוע פסקי דין, התנגדויות ותביעות על סכום קצוב. המשרד מתמחה בנקיטה בכל ההליכים הנדרשים לשם גביית חובות ובכלל זה נקיטה בהליכים מבצעיים, הטלת עיקולים, ביצוע חקירות יכולת, צווי עיכוב יציאה מן הארץ, הטלת הגבלות וכיוב’. בנוסף, המשרד מטפל בכל ההליכים הנלווים לשם גביית חובות ובכלל זה איתור חייבים, איתור נכסים, עריכת חקירות כלכליות וביצוע מסירות מיוחדות וזאת באמצעות חוקרים פרטיים וקבלני הוצאה לפועל מוסמכים.

גישור, בוררות ומו”מ

המשרד מעניק שירותי גישור, על ידי מגשר מוסמך העוסק בהליכי גישור וביישוב מחלוקות מחוץ לכותלי בית המשפט.